Harrastajataso


Alkeiskurssi

Seuran alkeiskurssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja kurssin harjoittelee kerran viikossa noin neljän kuukauden ajan.

Värivyö

Värivyölle siirryttyään harrastaja voi osallistua kaikkiin seuran harjoituksiin sekä kansallisille leireille ja kilpailuihin. HYTKD järjestää ohjattuja harjoituksia 3–4 kertaa viikossa ja vapaita, ei-ohjattuja harjoituksia 1–2 kertaa viikossa.

Värivyöharrastajan etenemistä ohjaavat HYTKD:n vyökoevaatimukset, joissa kunkin vyöarvon vaatimukset on eritelty selkeästi. Vaatimusten myötä harrastajaa ohjataan kansallisesti aktiiviseksi ja seuran toimintaan sekä lajin ohjaamiseen osallistuvaksi Taekwon-Don harrastajaksi.

Jokainen harrastaja voi osallistua harjoituksiin niin usein kuin se omaan elämäntilanteeseen sopii. Sama pätee myös vyökokeissa käymiseen, ja jokainen voi itse päättää, milloin haluaa osallistua vyökokeeseen.

Musta vyö

Mustan vyön saatuaan harjoittelijat jatkavat samoissa treeneissä käymistä kuin värivyöaikanakin, sillä HYTKD:ssa kaikki alkeiskurssin käyneet harjoittelevat yhdessä.

Lisäksi seura tarjoaa SITF:n tekniikkavastaavan tai seuran pääopettajan ohjaamia mustan vyön treenejä noin kerran kuukaudessa.

Seura rohkaisee harrastajatason mustia vöitä osallistumaan aktiivisesti paitsi kansallisille ja kansainvälisille leireille myös kilpailuihin ja koulutuksiin. Monipuolinen laji ja lähes loputtomat lajityön mahdollisuudet takaavat, että jokaiselle löytyy oma tapa edistää lajia ja saada iloa seura- ja lajityöstä.

Helsingin yliopiston Taekwon-Do

Musta vyö tähtää ensisijaisesti opettajuuteen ja lajin jatkumiseen, joten HYTKD:ssa odotetaan kaikkien mustien vöiden ottavan myös opetus- ja ohjausvastuuta oman harrastamisen oheen. Tähän rohkaisevat myös kansalliset vyökoevaatimukset, jotka ohjaavat mustien vöiden harrastusta myös HYTKD:ssa.

Kilpailutaso

Värivyö

Kilpailemiseen suuntautuneita urheilijoita rohkaistaan harjoittelemaan lajia monipuolisesti, mutta erikoistuminen on mahdollista vyökoevaatimusten edellyttämissä rajoissa monipuolisten treenien sekä vapaiden harjoitusten muodossa. Seuran treenien teemat ilmoitetaan julkisesti ennakkoon, joten oman harjoittelun suunnittelu on mahdollista myös seuran treenien osalta.

HYTKD ei tarjoa erityisesti kilpailijoille suunnattuja harjoituksia, sillä lähtökohta on, että kaikki harjoittelevat yhdessä eikä treeneistä suljeta ketään pois. Kilpailemisesta kiinnostuneita ylempiä värivöitä rohkaistaan osallistumaan maajoukkueryhmän leireille mahdollisuuksien mukaan, jolloin keskimääräistä kilpailuorientoituneempi treenaaminen on mahdollista. Kaikkia harrastajia myös rohkaistaan osallistumaan niin kansallisiin kuin kansainvälisiinkin kilpailuihin, ja seura pyrkii tarjoamaan tapahtumiin myös huoltajan ja tuomarin.

Musta vyö

Kilpailuorientoituneet mustat vyöt saavat käytännössä saman tuen kuin värivyötkin, mutta mustien vöiden harjoitusten lisänä tulee myös tekniikkavastaavan tekniikkatietämys erityisesti liikesarjojen osalta mustien vöiden treeneissä.

Seuran tiivis yhteistyö pääkaupunkiseudun muiden ITF-seurojen kanssa mahdollistaa seurayhteistyön eri osa-alueiden osalta muun muassa yhteisten treenipäivien muodossa.

>> Tutustu kilpaurheilijan polkuun!